Digitaal adverteren
voor onze sponsors
Beweeg de muis over een Logo
en klik

   Pijnackers mannenkoor -PMK-

 

lastscanPMK2

 Toonvast zingen dankzij software

Al een aantal leden van het PMK hebben het gratis programma Anvil Studio op hun computer ge´nstalleerd, waarmee ze thuis hun partij zouden kunnen instuderen.
Het is een fantastisch programma waarmee je je eigen partij ook kunt (be)luisteren al dan niet in combinatie met andere partijen. Dat kan met het professionele Sibelius ook, maar Anvil Studio* is geheel gratis. Niet onbelangrijk voor ons koor.
* te downloaden vanaf www.anvilstudio.com

De zang wordt bij ons op het gehoor ingestudeerd en dat kost tijd. Met Anvil kunnen we die instudeertijd verkorten. Hoe gaat het in z’n werk. Met behulp van het klaviertje of met de icoontjes die standaard in het programma zitten, speelt de “programmeur” de verschillende partijen in. Dat kan je doen aan de hand van de bladmuziek. Eerst kies je de toonsoort, de maat en de tijdsduur van noten, daarna speel je, plaats je, de noten in. Vervolgens stuur je het complete stuk als midi-bestand per e-mail naar de koorleden. Ieder koorlid kan dit midi-bestand afspelen via Anvil. Elke partij is aan of uit en hard of zacht te zetten, zodat het mogelijk is eerst je eigen partij goed in te studeren. Als je die beheerst, zet je het geluid van de andere partijen aan en kan je zingen in de totale koorklank. Je kunt ook, ten slotte, je eigen partij uitzetten om je partij- en stemvastheid te oefenen."  Door een koptelefoon aan te sluiten op de geluidskaard van de computer kan alles ook nog geluidloos worden gedaan, wel zo prettig voor thuis.
Bovendien zie je het notenbeeld van je eigen partij en kun je gemakkelijk gedeelten herhalen door de cursor te verslepen. De ervaring leert dat er in veel muziekstukken een paar knelpunten zitten, terwijl de rest van het stuk geen problemen geeft. Met Anvil kan elk koorlid zelf de stukjes oefenen waarmee hij moeite heeft. Het is ook ontlastend voor de dirigent. Die kan zijn aandacht aan belangrijker zaken besteden dan domweg nootjes in de hoofden te stampen door voorspelen. Eigenlijk is dat niet het werk van de dirigent maar van een pianist.
Onderstaand een download handleiding die stap voor stap begeleid bij het downloaden en installeren van het programma.

                                
Eenvoudige handleiding  AnvilStudio voor PMK leden
Stap1:
Allereerst is het noodzakelijk om het programma te downloaden. De webpagina is op te vragen en ziet er zoals onderstaand  uit. Klik dan op “Download Anvil Studio now“ Het adres is  www.anvilstudio.com  zie onder:                 

 

_Download page

De pagina ziet er zo uit:

__Download page

Stap 2

Na het downloaden ziet de pagina er uit als onderstaand voorbeeld.
Aan deze pagina moet nog het nodige ingesteld worden, er zijn honderden zo niet duizenden instellingen mogelijk maar we houden het eenvoudig. Op de volgende pagina’s wordt dat uitgelegd aan de hand van teksten en voorbeelden:

__Hoofdscherm

Stap 3

_Hoofdscherm
Hoofdscherm 2

Stap 4

Hoofdscherm 3

< Links; Detail van het scherm boven.

Allereerst klik “compose”

Het volgende scherm opent

“Compose” heeft zich geopend.

 

Selecteer hier Lyrics, dit om straks teksten bij het notenschrift te kunnen lezen

 

Ga nu naar File, het meest linkse menu in de werkbalk en klik deze open.

 

Zie volgende;

Hoofdscherm 5

Hier opent zich het zoek-scherm
“Load a Song“.

Het ligt eraan waar de bestanden opgeslagen zijn op de computer.

In dit geval staan ze  in de map PMKmuziek. Selecteer een Song en klik op openen.

 

Als alles nu goed is gegaan moet het volgende scherm er nu zo uit zien.

Uiteraard kan er een ander nummer (Song) gekozen worden, het scherm laat dan het andere geselecteerde nummer zien, in principe blijft dat gelijk als het maar een .mid bestand is.

__Hoofdscherm 6

Stap 5.  Nu volgt er nog een toelichting op het gebruik van de diverse knoppen en schuifjes.

hoofdscherm 7

Klik rechts met de muis in het zwarte gedeelte van het piano klavier. Er komt dan een popup menu zoals hiernaast te zien.

Zet een vinkje bij Displaynote names on piano keys.

 

Er komen dan namen op de toetsen van het pianoklavier

r

Stap 6.  Ga in de werkbalk naar “Edit”’ en klik er op. Er verschijnt dan een popup menu. Ga helemaal naar beneden naar preferences, daar kunnen wat voorkeuren aangevinkt of weg gehaald worden. Zie plaatjes;

preferences 1

General. Zet de vinkjes zoals boven of naar eigen voorkeur.

Bij Brows, klik daar op en zoek de map waarin de muziek is opgeslagen en selecteert die map.

preferences 2

Adio. Neem de vinkjes over als ze er al niet zo staan

preferences 3

Midi. Neem de vinkjes over als ze er al niet zo staan.

preferences 4

Staff. Haal het vinkje weg bij;  Play notes when mouse moves over staff, de rest als aangegeven.

Klik op “Back” in de werkbalk om terug te keren naar het uitvoerende scherm.

Stap 7.

_knoppen1

Bovenstaand is het afspeel gedeelte.

 • 1. Voortgang indicator, staat hier op begin.
 • 2. Time: geeft de tijd aan van de voortgang.
 • 3. Cue: Is een punt in het stuk, waarnaar, als je er op klikt, de cursor naartoe springt.
 • 4. New, delete en het pijltje zijn de instelpunten voor de Cue:
 • 5. Duration: is de tijd wat het stuk totaal in beslag neemt.
 • 6. Unsaved: is de aanduiding dat wijzigingen niet of nog niet zijn opgeslagen. (negeren)
 • 7. Step: kan de cursor met 1 stap veplaatsen.
 • 8. <<: Er op klikken brengt de cursor naar het begin van het stuk.
 • 9. Vierkantje ; is het stop/pauze teken
 • 10. >: startknop, het stuk begint te spelen zoals het is ingesteld.
 • Er staan totaal 10 afzonderlijke tracks in dit stuk. 1 track is verlicht, dat is de actieve track, alleen die noten en tekst zijn dan zichtbaar, de rest is alleen hoorbaar.

  In de kolom “On” kunnen track ook Mute of Solo gezet worden,  kolom1, geeft dan rode merkjes.

  In kolom Instrument: kunnen verschillende muziekinstrumenten gekozen worden. Door er op te klikken opent zich een keuze menu.

  Iedere track heeft zijn eigen “Vol” is volume schuif, uiterst links is dicht en uiterst rechts is vol open. Zo kan ook naar 1 specifieke track afzonderlijk geluisterd worden. Zo kunnen ook enkele gecombineerd worden. b.v Tenoren en Bassen.

_Hoofdscherm 6

Uiterst links zijn nog juist de volumeschuifjes zichtbaar.

Pan: de schuifjes staan neutraal, is het linker en rechter kanaal maar speelt nauwelijks mee in ons geval.

De grafische weergave van het stuk, erboven is de maten indeling/weergave. De cursor loopt mee in de voortgang van het stuk.

 

 • 1. Symbool van de metronoom, door er op te klikken gaat dat meewerken.
 • 2. fx: Audio subsysteem. geen functie in ons geval.
 • 3. AudioPort: controleer even de settings bij geen geluid, (zie voorbeeld 3 AudioPort).
 • 4. Grafische weergave; door klikken aan en uit te zetten. Ontlasting PC processor e.v.t.
 • 5. Aan/uit, muis over noten geluid.
 • 6. Keyboard: instellingen indien een klavier is aangesloten.
 • 7. Noodrem: stop en alle geluid uit.
 • 8. Automation: van volume/tempo. (is een extra functie)
 • 9. Help: voor de huidige pagina, Engels.
 • 10. Tempo: is eenvoudig te verhogen/verlagen, klik in het venstertje, een popup venstertje komt op, voer een ander tempo getal in en druk enter.
audio port

3 AudioPort

 

De instellingen moeten er ongeveer zo uitzien, het is afhankelijk welke geluidkaart en merk er in de pc zit

 

 

 

Stap 8.

Synthesizer bank

Dit is een selectie er zijn er totaal 128, controleer tevens de instellingen.

Stap 9.

stop

Bij het afsluiten druk altijd op No de oorspronkelijke situatie/notatie blijft dan gehandhaafd, (of je moet uitdrukkelijk weten/willen bewaren)

Het is niet echt een ramp als het zou gebeuren, een kopie/update is eenvoudig te e-mailen. In menu Edit de bovenste regel is de Undo knop, tot 10 handelingen kunnen standaard hersteld worden.

Veel settings zijn niet behandeld, zijn niet echt relevant voor PMK. Het schrijven van de muziek in AnvilStudio is een verhaal apart en wordt hier niet behandeld.

In de Help files is uiteraard wel alles te vinden Wie zich geroepen voelt!.ga je gang, best leuk werk

                                                         (PMK  CD  12-12-2008)

[Handleidingen]